E - mail
 
Društvo Naša djeca
Novosti
<Fotogalerija>
Novosti
 
Društvo "NAŠA DJECA" Pula je nevladina, neprofitna, dragovoljna udruga građana koja se bavi osmišljavanjem slobodnog vremena djece predškolske i školske dobi.

Polazište rada naše udruge je Konvencija UN-a o pravima djece; zadaće iz odgojno obrazovnog sustava Republike Hrvatske ; želje i potrebe djece i roditelja.

Ciljevi DND-a:

  • pružanje pomoći djeci u razvoju i odgoju
  • pokretanje akcija za ostvarivanje prava djeteta u društvu
  • poticanje i vođenje slobodno odabranih interesnih aktivnosti djece predškolske i školske dobi u njihovom slobodnom vremenu
  • pomoć u oblikovanju demokratskog ponašanja i humanističkog djelovanja djece.

 

Članovi  DND Pula za ostvarivanje ciljeva udruge daruju djeci veliki dio svog vremena, stručnog znanja i životnog iskustva, svoju podršku i pomoć punu pažnje i ljubavi.


 Ne zaboravite:

  • djeca su dio društva, zaslužuju da žive bolje i ljepše
  • novac uložen u djecu najkorisnije je ulaganje
  • vrijeme utrošeno na djecu građenje je sigurne budućnosti !

 

Društvo "NAŠA DJECA" Pula provodi brojne aktivnosti i akcije s djecom i za djecu.