E - mail
 
Društvo Naša djeca
Novosti
<Fotogalerija>
Društvo Naša djeca
 

          

 

  

DND Pula je osnovano 21. studenog 1952. Postojanje je postalo pravomoćno registracijom u Savez društava Naša djeca Hrvatske od 28. lipnja 1953.

DND je  dobrovoljno, humanitarno, edukativno i nestranačko udruženje roditelja i prijatelja djece.

Polazište za rad DND-a: 

Konvencija UN-a o pravima djeteta

Nacionalni plan aktivnosti za prava i interese djece od 2006.do 2012.

Zadaci iz odgojno-obrazovnog sustava Republike Hrvatske

Želje i potrebe djece i roditelja

 

Ciljevi rada DND-a:

Promidžba i ostvarivanje prava djeteta

Organiziranje i vođenje  akcija i aktivnosti s djecom i za djecu u njihovom slobodnom vremenu

Podrška i pomoć djeci i roditeljima u razvoju i odgoju djeteta

 

Od samoga osnutka naša je posebnost u tome što nismo ograničeni na jedno specijalizirano programsko područje, već je naš optimalni domet razvijanje sveobuhvatne brige za djecu te zalaganje za cjelovito sagledavanje potreba djece.

Danas je DND nositelj ili učesnik u obilježavanju značajnih datuma u gradu i šire, provodi redovne aktivnosti s djecom u njihovom slobodnom vremenu, sudjeluje na natjecanjima i smotrama u zemlji inozemstvu, organizira izlete i gostovanja za djecu i roditelje, organizira smotre, susrete i kulturne programe za djecu i s djecom.

DND je već 55 godina prepoznatljiva udruga u sredini u kojoj djeluje, ali i mnogo šire, prelazeći granice našeg grada, županije i države. Udruga je to koja se zahvaljujući sredstvima iz proračuna Grada i Županije, ali i nesebičnim  zalaganjem aktivista i volontera i nadalje nosi s izazovima vremena, te svojim programima i aktivnostima predstavlja nezaobilaznu kariku u zastupanju i ostvarivanju prava i potreba djece.

Društvom, sukladno Zakonu o udrugama, upravlja Skupština, a operativno rukovodstvo predstavljaju Izvršni odbor, Tajnica i Predsjednik.