E - mail
 
Plesaoničica
Pirueta Medulin
Radionice
Pirueta
<Fotogalerija>
Radionice
 

 

DRAMSKA SKUPINA
srijeda 17,30-18,15
subota 10,00-10,45

 

GLAZBENA IGRAONICA 
srijeda 17,30-18,15
subota 10,00-10,45
 

LIKOVNA IGRAONICA srijeda 17,00-18,30 

ENGLESKI ZA PREDŠKOLCE utorak-petak 17,00-17,45

TALIJANSKI ZA PREDŠKOLCE utorak-petak 18,00-18,45

NAPOMENA: radionice ENGLESKOG i TALIJANSKOG ZA PREDŠKOLCE održavaju se u prostorijama Savjetovališta za djecu i mladež, Brune Kosa 16