E - mail
 
Plesaoničica
Pirueta Medulin
Radionice
Pirueta
<Fotogalerija>
Pirueta
 
PIRUETA
 
ponedjeljak-četvrtak
 
 
18,00 -18,45 (najmlađa grupa) 3 – 4 g                                                  
 
18,45-19,30 (srednja grupa) 5 – 7 g
 
19,30-20,30 (starija grupa)